Where we put the books (1/6)

Útulok pre matky s deťmi v Hornej Mičinnej

Rodinný klub Ľalia v obci Píla (Žarnovica) - knihy do klubovej knižnice

O.z. Slovenské duly - knihy pre duly sprevádzajúce mamičky pri pôrode (nov. 2020)

Múzeum Mesta Bratislavy - knihy ako súčasť výstavy Na okraji záujmu - Z literárnych zbierok MMB (júl 2020)

Vianočné preteky - knihy pre plavájúce deti v Pezinku ako odmena (dec. 2019)

Univerzitné pastoračné centrum - knihy do knižnice a libressa pre študentov (okt. 2019)

Lingvafest - festival cudzích jazykov (sep. 2019)

Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ 2019 - mix kníh rôznych žánrov pre návštevníkov podujatia

Letný tábor pre deti s témou autoškoly - knihy o dopravných prostriedkoch

Gymnázium Pezinok - vybudovanie čitateľského kútika na chodbe školy

Polyglot Gathering - cudzojazyčné knihy a slovníky (2019)

Futbalisti oddielu PŠC Pezinok - séria kníh o futbalistovi Carlosovi od J. Belana pre 9-ročných futbalistov

Gymnázium Pezinok - doplnenie školskej knižnice

ABC škôlka, Svätý Jur - knihy pre deti a pedagogických pracovníkov