Ako pomôcť

Poďme spolu zachraňovať knihy a čítanie
OZ Domov použitých kníh to sú aj priatelia kníh, darcovia kníh, dobrovoľníci, ktorí sa spolupodieľajú na záchrane kníh a participujú na aktivitách podpory čítania. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú vytvárať domov pre prečítané knihy a podporujú činnosť združenia rôznymi spôsobmi - darovaním kníh, finančne, dobrovoľným odvozom kníh, svojími nápadmi alebo akoukoľvek formou pomoci.

Darujte knihy do DPK
Máte zbytočné, prečítané knihy, zdedili ste knihy? Máte knihy, ktoré sa vám už nehodia? Momentálne máme aj my dosť kníh a knihy neprijímame. Malé množstvá kníh môžete vložiť do našich verejne prístupných knižných regálov a políc.

Finančne podporte DPK
Sme nezisková organizácia, knihy z Domova použitých kníh sprístupňujeme širokej verejnosti a každý čitateľ si môže vybrať zadarmo knihy podľa svojho vkusu. Záchrana kníh a ich posúvanie ďalším čitateľom je spojená s finančnými výdavkami (napr. nájom a úprava skladových priestorov, preprava kníh pri dopĺňaní knižníc, pohonné hmoty, skladovanie kníh a manipulácia s nimi,...). Váš finančný príspevok pomôže udržiavať Domov použitých kníh a tak aj samotnú záchranu kníh.

Spôsoby finančnej podpory záchrany kníh:
Priamym príspevkom na účet združenia:
Názov účtu:Domov použitých kníh, o.z.
Číslo účtu:SK4911110000001158697017
Poukázaním 2-3% z dane z príjmu
Viac informácií na podstránke Venujte nám 2%.

Pri on-line nákupoch v e-shopoch:

Ak nakupujete cez internet (dovolenky, knihy, elektroniku a i.) pridajte si do prehliadača pomocníkov nižšie. Pomocník vás upozorní vždy, keď navštívite obchod, v ktorom môžete svojim nákupom podporiť Domov použitých kníh. Nestojí vás to ani cent navyše.

Dobromat.sk - nákup, ktorý pomáha