Môj dar:

Kam sme dali knihy (1/5)

Na tieto miesta venoval Domov použitých kníh záchranené knižky.

Gymnázium Pezinok - doplnenie školskej knižnice

ABC škôlka, Svätý Jur - knihy pre deti a pedagogických pracovníkov

Jazykový festival LingvaFest 2018

Podujatie Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ 2018

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia - knihy do firemnej knižnice v chill out zóne pre zamestnancov (2018)

Polyglot Gathering - cudzojazyčné knihy a slovníky (2018)

Denné centrum Baobab - knihy s tvrdými doskami a leporelá pre deti s viacnásobným postihnutím (2018)

Útulok sv. Lujzy de Marillac - knihy pre chorých ľudí bez domova (2018)

Waldorfská škola, Bratislava - knihy slovenských autorov a o slovenskej literatúre (2018)

Základná škola Ľ. Štúra, Modra - knihy pre žiakov aj učiteľov do zelenej knižnice (2018)

RTVS, Rádio Regina, Deň otvorených dverí