Contacts

Correspondent address and official data:
Name:Domov použitých kníh, občianske združenie
Addess:Staničná 6, 900 21 Svätý Jur
IČO:42183278
Entered in the register of civil society organizations by the Ministry of Interior on 14.12.2010

Mail: knihy@knihyknihy.sk

Facebook: www.facebook.com/domovpouzitychknih

Instagram: www.instagram.com/domovpouzitychknih