Môj dar:

Kam sme dali knihy (2/5)

RTVS, Rádio Regina, Deň otvorených dverí

Festival Umenie a víno 2017

Čokokafé, Svätý Jur

Plavecký klub Pezinok

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Deň modranského sirotinca 2017

Materské centrum Piškótka, podujatie Míľa pre mamu

Obecná knižnica v Lehote pod Vtáčnikom

Útulok sv. Lujzy

Nemecký evanjelický kostol, Štúrova ul., Modra

Zebrapatchwork, Bratislava

Súkromná stredná odborná škola, Trebišov

Scéna divadelného predstavenia, Mestské divadlo Žilina

Súkromná materská škola Handprints, Bratislava

Klub Venuša (Liga proti rakovine SR), Pezinok

Denné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím Baobab, Bratislava

Gymnázium Hubeného, študentská klubovňa, Bratislava

Mladá archa, obč. združenie, Trnava

Súkromná základná škola Kechnec 13

Základná škola Kanianka

Základná škola Hostie