Kam sme dali knihy (2/6)

Gymnázium Pezinok - doplnenie školskej knižnice

Jazykový festival LingvaFest 2018

Podujatie Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ 2018

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia - knihy do firemnej knižnice v chill out zóne pre zamestnancov (2018)

Polyglot Gathering - cudzojazyčné knihy a slovníky (2018)

Denné centrum Baobab - knihy s tvrdými doskami a leporelá pre deti s viacnásobným postihnutím (2018)

Útulok sv. Lujzy de Marillac - knihy pre chorých ľudí bez domova (2018)

Waldorfská škola, Bratislava - knihy slovenských autorov a o slovenskej literatúre (2018)

Základná škola Ľ. Štúra, Modra - knihy pre žiakov aj učiteľov do zelenej knižnice (2018)

RTVS, Rádio Regina, Deň otvorených dverí

Festival Umenie a víno 2017

Čokokafé, Svätý Jur

Plavecký klub Pezinok

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Deň modranského sirotinca 2017

Materské centrum Piškótka, podujatie Míľa pre mamu

Obecná knižnica v Lehote pod Vtáčnikom

Útulok sv. Lujzy

Nemecký evanjelický kostol, Štúrova ul., Modra

Zebrapatchwork, Bratislava