O nás

Knihy z Domova použitých kníh sú určené všetkým čitateľom, priateľom kníh, deťom, mládeži, seniorom. Posúvame čítané a nové knihy do našich verejne prístupných knižných regálov, vytvárame nové knižné miesta, pomáhame štartovať knižnice a knižné poličky v školách, v zdravotnických zariadeniach, vo firmách, gastro prevádzkách a prinášame knihy na podujatia. Najmä pre deti zabezpečujeme knihy a lektorov na besedy a tvorivé workshopy.

Naše poslanie:

  • zachraňujeme knihy pred dehonestáciou v odpade
  • sme novým domovom pre knihy, ktoré nemajú u vás dosť miesta a stali sa nadbytočnými
  • poskytujeme knihy ďalším čitateľom
  • podporujeme záľubu v čítaní kníh
  • uchovávame papierové knihy pre ďalšiu generáciu
  • podporujeme deti a mládež pri čítaní kníh

Ako fungujeme
Knihy z Domova použitých kníh sú určené všetkým čitateľom, priateľom kníh, deťom, mládeži, seniorom. Domov použitých kníh posúva knihy ďalším čitateľom na verejne prístupné miesta v mobilnej knižnici alebo v knižnom stánku. Na podujatiach

môžete stráviť čas prelistovaním a čítaním kníh a veľmi radi budeme, ak si knihy z Domova použitých kníh vyberiete a odnesiete do Vášho domova alebo obdarujete knihami Vašich blízkych.

V Domove použitých kníh sú knihy všetkých žánrov - romány pre ženy, thrillery, knihy z lekárskeho prostredia, detektívky, učebnice, slovníky, odborné knihy, cudzojazyčné knihy, poézia, detské knihy, knihy pre mládež, kuchárske knihy, knihy o umení - jednoducho všetko, čo sa dá čítať. Všetky knihy sú čitateľné, niektoré staré, veľakrát čítané a niektoré úplne nové.

Občianske združenie Domov použitých kníh posúva zachránené knihy zadarmo ďalším čitateľom. Knihy nepredávame, knihy nekatalogizujeme, knihy neponúkame on-line. Evidencia každej knihy v systéme, opatrenie knihy singnatúrou, prevádzka katalogizačného systému, fotenie obálok kníh, aktualizovanie databáz - to sú činnosti, ktoré by zvyšovali náklady na posunutie knihy ďalšiemu čitateľovi.

Máme dlhoročné skúsenosti so sprístupňovaním kníh širokej verejnosti. Posunuli sme státisíce kníh zadarmo a dali im šancu na ďalší knižný život. Ako združenie sa posúvame od záchrany kníh k podpore čítania. Zachránime čítanie.